Inversie trauma

Bij een inversie trauma verzwik je als het ware de enkel. Hierdoor komt er rek op het ligament talofibulare anterior. Bij mensen die na het doormaken van een inversietrauma geen fysiotherapeutische hulp zoeken is er 90% kans dat zij opnieuw een inversietrauma zullen doormaken. Dit komt omdat de enkel bij deze mensen na het inversietrauma nooit versterkt is en dus gevoeliger is voor blessures. Bij het verzwikken van de enkel kan er zwelling optreden en eventueel blauwverkleuring. Het doen van oefeningen om de kracht en stabiliteit van de enkel terug te krijgen is enorm belangrijk om nieuwe blessures te voorkomen. De fysiotherapeuten van Fysiofitaal zijn in staat om jou te helpen en te begeleiden tijdens de revalidatie van een inversietrauma.

Oorzaak

De enkel bestaat uit verschillende botstructuren, pezen en ligamenten. Bij een inversie trauma verzwik je als het ware de enkel. Hierdoor komt er rek op het ligament talofibulare anterior. Dit ligament loopt aan de buitenkant van de enkel. En loopt van de malleolus (knobbel van je enkel) naar een voetbot (de talus). Vaak zien we dat een inversie trauma ontstaat tijdens het sporten of een wandeling in het bos. Bij het grootste deel van de mensen die een inversietrauma heeft doorgemaakt en geen hulp zoekt is de kans 90% dat zij weer een inversietrauma zullen doormaken. Dit komt omdat de enkel na het inversietrauma nooit versterkt is en dus gevoelig is voor blessures.
inversie trauma

Symptomen

Bij het verzwikken van de enkel kan er zwelling optreden en eventueel blauwverkleuring. In tegenstelling tot wat je zou verwachten zegt de zwelling en de bloeduitstorting niks over de ernst van de schade aan het ligament. Vaak zien we dat er sprake is van pijnklachten en soms moeite met lopen.

Diagnose

De diagnose inversietrauma is een diagnose die de fysiotherapeuten van Fysiofitaal voor je kunnen stellen. Om te kijken of er sprake is van een inversietrauma zal er altijd gestart worden met een anamnese. Dit is een vraaggesprek waardoor de fysiotherapeut informatie kan verzamelen en zo tot een mogelijke diagnose kan komen. Na het vraaggesprek zal de fysiotherapeut een aantal testen uitvoeren om te bevestigen of deze mogelijke diagnose klopt.

Behandeling

Als je net door je enkel bent gegaan is het belangrijk om de enkel rust te geven zodat hij kan gaan herstellen. De eerste zeven dagen zit je zoals dat genoemd wordt in de ontstekingsfase. In deze fase gaat het lichaam beschadigd weefsel opruimen en starten met het maken van nieuw weefsel. In deze fase wordt het RICE principe opgevolgd. Het RICE principe staat voor; rust, ijs, het been omhoog leggen en eventueel het aanleggen van een drukverband. Na een week zit het lichaam volop in zijn herstel en kan er voorzichtig gestart worden met oefeningen om de enkel weer te versterken. Het oefenen om de kracht en stabiliteit van de enkel terug te krijgen is enorm belangrijk om nieuwe blessures te voorkomen. De fysiotherapeuten van Fysiofitaal zijn in staat om jou te helpen en te begeleiden tijdens de revalidatie van een inversietrauma. Afhankelijk van de ernst van het trauma kan er iets gezegd worden over het herstel van de enkel. Over het algemeen herstelt de enkel snel en ben je als je goed begeleid wordt binnen 6 weken van je enkelblessure af.

Afspraak maken