Deltoideus tendinopathie

Een deltoideus tendinopathie ontstaat door vermindering in kwaliteit van het peesweefsel. Dit kan ontstaan door over- of onderbelasting en komt voor bij zowel jongere mensen als ouderen. Vaak gaat een tendinopathie gepaard met stijfheid en pijn in de schouder. Hierdoor worden bewegingen lastiger uit te voeren zijn. Een tendinopathie heeft over het algemeen een herkenbaar verloop, dit helpt mee in het stellen van de diagnose. Deze wordt gesteld met behulp van het verhaal van de patiënt, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend echo of MRI onderzoek. De fysiotherapeut zal zich in de behandeling voornamelijk bezighouden met advisering en het samen met de patiënt herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Oorzaak

Tendinopathie is de officiële naam voor een peesblessure. Dit is een blessure die ontstaat door verminderde kwaliteit van het peesweefsel. Deze vermindering kan optreden door overbelasting of juist onderbelasting en komt dus voor bij zowel jonge sportieve mensen als ouderen. Andere mogelijke oorzaken voor een peesblessure zijn ongetraind fanatiek sporten, leeftijd, overgewicht of ongeschikte sportuitrusting.
Deltoideus tendinopathie

Symptomen

De ervaren klachten bij een tendinopathie zijn vaak stijfheid, pijn en soms zelfs zwelling. Daarbij kan een knisperend/krakend geluid optreden bij beweging. Pijn kan ervoor zorgen dat bewegingen of oefeningen minder goed uitgevoerd kunnen worden. Welke bewegingen pijn opwekken is mede afhankelijk van welke pees aangedaan is.

Beloop

Een deltoideus tendinopathie ontstaat vaak geleidelijk en neemt met de tijd in ernst toe.
Het verloop van de klachten is vaak wel herkenbaar en gaat als volgt:
  • Klachten bij start van een activiteit die geleidelijk verdwijnen. Dit wordt gevolgd door een na-reactie als de activiteit afgelopen is.
  • Klachten bij start van de activiteit die geleidelijk verdwijnen maar nu tijdens de activiteit al terugkeren.
  • Klachten die niet wegtrekken na de start van een activiteit en zelfs in rust aanwezig kunnen zijn.

Diagnose

De diagnose bij een tendinopathie wordt gesteld door het verhaal dat de patiënt vertelt tijdens de intake dat past bij bij een peesprobleem. De fysiotherapeut kan daarna testen uitvoeren om te bevestigen of er inderdaad sprake is van een tendinopathie. De fysiotherapeuten van Fysiofitaal Tilburg zijn in staat dit te doen. Ook kan eventueel een echo of MRI gebruikt worden om eventuele schade in beeld te brengen.

Behandeling

Voor de behandeling van peesklachten ben je bij de fysiotherapeuten FysioFitaal Tilburg op het juiste adres! De fysiotherapeut zal na diagnose starten met het geven van passend advies met betrekking tot werk, sport en andere dagelijkse bezigheden. Daarna zal de therapeut zich samen met de patiënt bezig houden met het herstellen van de balans tussen de belasting en belastbaarheid. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van oefentherapie. Met één of twee keer per week naar de fysiotherapeut kom je er alleen nog niet. Naast oefentherapie zullen huiswerkoefeningen een belangrijk onderdeel uitmaken van het herstel. Daarnaast kan bij hevige klachten de massage-gun ingezet worden om tijdelijk pijn te dempen.

Afspraak maken